Jouw Signatuur

Omdat jij een wezenlijke bijdrage wilt leveren

…werkt De Waerdmeester aan bewustzijnsontwikkeling gericht op jouw signatuur wat leidt tot eigentijds leiderschap.

Hybride Leerprogramma

Signatuur leiderschap met positieve impact

Het programma staat voor je klaar.
Kijk naar deze intro film, bezoek de pagina voor het aanbod of mail voor een persoonlijke afspraak.

Vol filosofische gedachten...

Het boek 'Mijn baas draagt ook een onderbroek' is te koop

De brieven in dit boek zijn een spiegeling op de vraag waar het tegengeluid blijft. Menselijke waarden, een ander perspectief, verfrissende bronnen uit het verleden komen aan bod.
Zodra je denkt ‘hoe herkenbaar’, lees je toch weer een nieuwe invalshoek of vooruitzicht. Dit boek is geschreven door iedereen die nieuwsgierig is, naar ruimte voor vakmanschap verlangt en van oprechtheid geniet.

Mijn baas draagt ook een onderbroek bestaat uit een bundeling van brieven die gegarandeerd aanzetten tot doordenken, mijmeren of misschien wel een fijn debat.

Mijmer mee! >

Let op, voorverkoop! Het boek wordt 15 november verzonden

De weg naar leiderschap met positieve impact

Boek 'Signatuur in de zorg'

Als verantwoordelijke signeer je van alles: brieven, offertes, contracten en andere documenten. De signatuur waar het in dit boek over gaat, betreft echter niet de letterlijke handtekening die je zet, maar de wijze waarop jij persoonlijk invulling geeft aan jouw rol.
Zij is de uiting van wie jij bent: jouw visie, jouw denken en jouw handelen.

Jij bent uniek. En je signatuur is dat ook.

Wat is er aan de hand?

We worden opgeslokt door systemen. Wetten, regels en afspraken kunnen helpen. Eenduidigheid helpt namelijk bij voorspelbaarheid. De wereld waarin jij werkt zit vol dynamiek en laat zich niet makkelijk voorspellen. Je bent op zoek naar de ruimte om jouw waarde toe te kunnen voegen.
Je wilt verantwoording nemen en doen wat nodig is. Toch loop je keer op keer tegen grenzen aan. Het stroomt niet (meer).

Wat is de oplossing?

Er zijn meerdere manieren om de beweging van jezelf, van jouw team of zelfs van jouw organisatie weer op gang te brengen;

  • individuele of team begeleiding
  • scholingsaanbod van De Waerdmeester
  • lezing of workshop inzetten

Aandacht is één van de meest waardevolle geschenken. Ik gun iedereen die zich wil (door) ontwikkelen of de balans op wil maken als leider mijn aandacht. In mijn jarenlange ervaring als leidinggevende ontwikkelde ik mijn visie op de inzet van signatuur. Dit heeft als resultaat het boek ‘Signatuur in de zorg’ opgeleverd. Je leest hierin hoe jij, door te werken vanuit jouw signatuur, een ongekende positieve impact kunt hebben. Met De Waerdmeester draag ik, met plezier, elke dag bij aan het laten stromen van talent van anderen. Ik kijk er naar uit om met jou in contact te komen.

– Hessiëlle Kerkhoff

Tijdens mijn pitch voor de titel Flevolandse Zakenvrouw maak ik duidelijk dat alleen vanuit werkelijke verbinding contact met de klant tot stand kan komen.

Beter dan dat ik het zelf zeg...

Ervaring van anderen

"Het programma signatuur, leiderschap met positieve impact heeft gezorgd dat ik mijzelf nog beter heb leren kennen als schoolleider. Het programma biedt verschillende perspectieven en interventies om naar jezelf te kijken. Tijdens de gezamenlijke online sessies luistert Hessiëlle vooral en indien nodig stelt ze (kritische vragen) die nieuwe inzichten geven. Zo ben ik er achter gekomen dat ik een gedreven mensgerichte directeur ben en deze combinatie kan wel eens schuren bij bepaalde vraagstukken. Door deze opleiding weet ik nu waarom het schuurt en dat deze combinatie bij mij past."
Daniëlle Hop
Directeur CBS Het Sterrenlicht
"Ik heb Hessielle goed leren kennen tijdens het Zorgpact, en meer specifiek vanuit haar rol als procesbegeleider bij het bestuurlijk lerend netwerk. Wat zo fijn is aan werken met Hessielle, zowel als procesbegeleider als ook wanneer je samen iets organiseert, is dat zij heel benaderbaar, betrokken en betrouwbaar is. Maar wat ik nog wel het leukst vind is dat zij mij deed inzien dat het echt een ‘vak’ is om groepen goed te begeleiden en je hiervoor de juiste tools en talenten moet bezitten, maar tegelijkertijd ook aangaf dat je dat echt kunt leren. Inspirerend! Ook fijn aan haar werkwijze die toch vooral gaat over de ‘zachte’ kant van organiseren het niet zweverig wordt."
Marije de Jonge
projectleider publiek private samenwerking
"Ik ben mede door de coaching van Hessiëlle doorgegroeid, verder ontwikkeld, in mijn leiderschap. Door de (kritische) vragen die ze stelt kom ik tot inzichten. Ik leer hoe ik trouw blijf aan mijzelf en tegelijktijd teamleden ruimte en vertrouwen geef. De bijeenkomsten met Hessiëlle sterken mij. Ik kan nog beter op mijzelf vertrouwen en ben me bewust van mijn drijfveren en waarden."
Enna Smink
Teamleider MBO VP

Toekomst van de zorg

Gratis essay

Laat hier je gegevens achter en jij ontvangt gratis het essay toekomst van de zorg uit de bundel ‘De toekomst begint nu’.

GRATIS essaybundel met bijdrage van o.a. Hessiëlle

In deze essaybundel delen negen auteurs hun zoektocht naar een andere toekomst.